კასპიის ზღვის რეგიონში მიმდინარე პროცესები, უძველესი დროიდან დღემდე

Authors

  • ალექსანდრე ლაცაბიძე Free University of Tbilisi

Keywords:

კასპიის ზღვა, სავაჭრო გზები, რეგიონი, კასპიის ზღვის სტრუქტურა

Abstract

კასპიის ზღვის რეგიონზე, უძველესი დროიდან, აღმოსავლეთსა და დასავლეთს
შორის არსებული სავაჭრო გზები გადის. კასპიის ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით
მდებარეობს რუსეთი, სამხრეთ-დასავლეთით აზერბაიჯანი, სამხრეთით ირანი, სამხრეთაღმოსავლეთით

თურქმენეთი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით ყაზახეთი. სტრატეგიული
მნიშვნელობიდან გამომდინარე რეგიონი წარმოადგენს რეგიონალური და გლობალური
მოთამაშეების ინტერსის სფეროს. მათი ინტერესები, როგორც წესი თანხვედრაში არ არის,
შესაბამისად რეგიონი წარმოადგენს დაპირისპირების ადგილს. ერთერთ ყველაზე
მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს იმის დადგენა თუ რას მიეკუთვნება კასპიის ზღვა,
ზღვას თუ ტბას. ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში მიდიოდა საუბარი კასპიის ზღვის შესაძლო
კავშირზე ოკეანესთან. შესაბამისად კასპიის ზღვის სტატუსის დადგენა და მისი საკუთარი
გავლენის სფეროში მოქცევის მცდელობა მიმდინარეობს უძველესი დროიდან.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა კასპიის ზღვის საკითხი საბჭოთა კავშირის
დაშლის შემდეგ. საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში ზღვა მოქცეული იყო ორ
სახელმწიფოს შორის, საბჭოთა კავშირსა და ირანს შორის, სადაც დომინირებდა საბჭოთა
გავლენა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეიქმნა ახალი რეალობა გაჩნდნენ ახალი
მოთამაშეები, როგორც რეგიონალური ისე გლობალური

Published

2023-12-27

How to Cite

ლაცაბიძე ა. (2023). კასპიის ზღვის რეგიონში მიმდინარე პროცესები, უძველესი დროიდან დღემდე . Dunya: The Journal of Free University Institute of Asia and Africa, (1). Retrieved from https://journals.org.ge/index.php/dunya/article/view/161

Issue

Section

Articles